RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Radi uspostave suvremenog učinkovitog sustava vođenja zemljišnih knjiga u elektroničkom obliku donesen je Pravilnik o ustroju i djelovanju zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra. Unatoč svim donesenim zakonskim i podzakonskim aktima te provedbi Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra u Republici Hrvatskoj još nije uspostavljena EOP-zemljišna knjiga niti zajednički sustav vođenja evidencije o nekretninama u kojem bi bili objedinjeni podatci iz katastarske i zemljišnoknjižne evidencije o nekretninama.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)