RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U broju 1/11. našega časopisa objavili smo članak o turističkim ugovorima – općenito. U ovome broju nastavljamo s obradom ove tematike davanjem prikaza izravnog ugovora o hotelskim uslugama – ugovora između davatelja turističkih usluga i izravnih korisnika.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)