RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U tijeku su pripreme za početak primjene novog Zakona o upravnim sporovima. U ovome su članku analizirane odredbe novog Zakona o upravnim sporovima koje se odnose na stvarnu i mjesnu nadležnost upravnih sudova, sastav suda te stranke i njihovo zastupanje u reformiranom upravnosudskom postupku

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)