RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • SUDSKA PRAKSA

Zakon o radu (Nar. nov., br. 149/09.) kao jedan od sedam načina prestanka ugovora o radu određenih u čl. 104. navodi i otkaz (t. 6.), kojem posvećuje, za razliku od drugih načina, više odredaba (čl. 106. – 124.). S obzirom na to treba li kod otkaza poštovati otkazni rok ili ne, Zakon razlikuje redoviti otkaz (kada se mora poštovati otkazni rok) i izvanredni otkaz kada nema obveze poštovanja otkaznog roka od stranke koja izvanredno otkazuje ugovor o radu. Zakon propisuje uvjete koji se moraju ispuniti da bi otkaz ugovora o radu bio dopušten (zakonit).

1. Uvod
2. Vrste otkaza – otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora
3. Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora
4. Sudska zaštita

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)