RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Hrvatski sabor na sjednici održanoj 23. studenoga 2010. donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, na osnovi kojega nadležnost prava iz zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljeda na radu i profesionalne bolesti prelazi ponovno u nadležnost Zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje. Podsjećamo da su se navedena prava od 1. siječnja 2008. ostvarivala kod novoosnovane pravne osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu na temelju Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu koji se ukida.

1. Uvod
2. Što je uređeno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom o obveznom zdravstvenom osiguranju
3. Koja se prava osiguravaju za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti
4. Što se smatra ozljedom na radu i profesionalnom bolesti
5. Specifična zdravstvena zaštita radnika i što ona obuhvaća
6. Prava za slučaj priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti
7. Provoditelji zdravstvene zaštite
8. Obujam zdravstvene zaštite
9. Pravo na novčane naknade
10. Utvrđivanje osnovice za naknadu plaće
11. Naknada troškova prijevoza
12. Pravo na naknadu pogrebnih troškova
13. Kazne i prekršaji
14. Ostale izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)