RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Iako se od 1. siječnja 2011. mijenja platni promet s inozemstvom, ne ukida se sustav deviznog poslovanja koji je uređen posebnim zakonom i njemu pripadajućim provedbenim propisima. Uz promjene u sustavu platnog prometa od 1. siječnja 2011. promijenjen je i Zakon o deviznom poslovanju. Tim su promjenama ukinuta još neka ograničenja u poslovanju s inozemstvom koja su postojala do kraja 2010. No i uz te promjene i dalje postoje posebne okolnosti kojih se treba pridržavati u deviznom poslovanju. O svemu prethodno navedenom piše autorica u ovom članku.

1. Uvod
2. Tekući i kapitalni poslovi s inozemstvom
3. Tržište stranih sredstva plaćanja
4. Otvaranje računa u kreditnoj instituciji
5. Platni promet s inozemstvom
6. Naplate i plaćanja u kunama – u poslovima s inozemstvom
7. Prijenos gotovine, čekova i vrijednosnih papira
8. Plaćanja između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja
9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)