RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 1. siječnja na snazi je novi Zakon o platnom prometu kojim je platni promet u zemlji i platni promet s inozemstvom uređen jednim zakonom, a ne kao do sada odvojeno. Osim toga, sada na snagu stupa i veći dio Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima čija se provedba ovrhe premješta iz banaka u Financijsku agenciju. To znači da se dokumentacija za ovrhe ubuduće mora dostavljati u FINA-u, a ne u banke kao do sada.

1. Uvod
2. Primjena Zakona o platnom prometu 3. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)