RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

POSLOVANJE U EUROPSKOJ UNIJI 

1. Revizija Direktive o PDV-u
2. Elektroničke fakture standard do 2020.
3. Zakon o trgovačkim društvima: izvješće o Societas Europaea
4. Reforma poljoprivredne politike
5. Europassov životopis postaje norma

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)