RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

Dana 8. prosinca 2010. IASB je objavio novi, dugo pripremani međunarodni računovodstveni standard pod naslovom Menadžerski komentar – Okvir za prezentaciju. MSFI Menadžerski komentar – Okvir za prezentaciju vrlo je opsežan, neobvezujući standard koji daje upute o prezentiranju nefinancijskih, opisnih informacija uz financijske izvještaje sastavljene u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima.

1. Pristup menadžerskom komentaru uz financijske izvještaje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)