RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obvezu izrade godišnjih izvješća o posebnim porezima za 2010. imaju samo porezni obveznici dobara koji se oporezuju posebnim porezima. Riječ je o proizvođačima i uvoznicima bezalkoholnog pića, osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova, kave i luksuznih proizvoda. Uz godišnja izvješća koja se dostavljaju nadležnoj carinarnici, obvezno treba dostaviti i podatke o stanju zaliha dobara na dan 31. prosinca 2010.
No na ostale proizvode koji su bili oporezivi posebnim porezom od 1. siječnja 2010. primjenjuje se novi Zakon o trošarinama koji uređuje oporezivanje trošarinama na energente (benzin, plinsko ulje, kerozin, UNP, teško loživo ulje i dr.), alkohol i alkoholna pića te duhanske proizvode. Ove proizvode nazivamo trošarinskim proizvodima, a obveznici plaćanja trošarine su ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta, uvoznik i proizvođač izvan sustava odgode.
U ovome se članku daju samo napomene u vezi s godišnjim izvješćima za posebne poreze, a izvješća koja trebaju predavati trošarinski obveznici pišemo u zasebnom članku u ovom broju časopisa RRiF.

1. Uvod
2. Posebni porezi – godišnja izvješća za 2010.
3. Trošarinska izvješća
4. Uplatni računi za posebne poreze i trošarine
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)