RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Do 31. siječnja 2011. poslodavci su obvezni sastaviti i Poreznoj upravi predati izvješća o isplaćenim plaćama, drugom dohotku (autorski honorari naknade po ugovoru o djelu i sl.) i ostalim primitcima na koje je pri isplati poreza i prireza obračunao, uplatio i obustavio iz primitka isplatitelj u ime poreznog obveznika u tijeku 2010. Iako su Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika izmijenjeni obrasci na kojima se predaju izvješća, za 2010. izvješća treba predati na „starim“ obrascima jednako kao i za 2009. Novi će se obrasci primjenjivati za 2011. Sve o sastavljanju i predaji obrazaca pročitajte u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Zašto treba Poreznoj upravi dostavljati godišnja izvješća
3. Iskazivanje podataka na obrascu IP
4. Obrazac ID-1 – izvješće o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu po odbitku i prirezu
5. Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu i prirezu po odbitku
6. Podatci o porezno priznatim premijama osiguranja
7. Izvješće o uplaćenoj premiji za dobrovoljno mirovinsko osiguranje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)