RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pri obračunu plaća za 2011. primjenjuju se nove osnovice za plaćanje doprinosa uređene Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2011. donesenom na temelju čl. 254. st. 1. Zakona o doprinosima. To znači da se kod obračuna plaće za siječanj 2011., koja će, u većini slučajeva, biti isplaćivana u veljači, primjenjuju najniža i najviša mjesečna osnovica te najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa. Jednako će tako osiguranici koji plaćaju doprinose po rješenju Porezne uprave dobiti rješenja o osnovicama na koje će plaćati doprinose u 2011.

1. Uvodne napomene
2. Plaća kao osnovica za plaćanje doprinosa u 2011.
3. Puno i nepuno radno vrijeme
4. Stope doprinosa iz plaće i na plaću
5. Neke posebnosti u obračunu plaća vezane za primjenu osnovica za obračun doprinosa
6. Kako doprinose plaćaju obrtnici i slobodna zanimanja kada obavljaju djelatnost uz radni odnos
7. Mogućnost izbora više osnovice osiguranja
8. Osnovica za obračun posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za vrijeme službenog putovanja u 2011.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)