RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Osobe koje vode dvostavno računovodstvo u sustavu neprofitnog računovodstva moraju za 2010. predati financijske izvještaje. Oni se predaju do 1. ožujka 2011. Financijski izvještaji za 2010. ne razlikuju se po obliku i sadržaju od financijskih izvještaja za 2009. Financijski izvještaji predaju se FINA-i i Državnom uredu za reviziju. Od financijskih izvještaja FINA-i se ne predaju bilješke.

1. Uvod
2. Način i rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja
3. Zaglavlje financijskih izvještaja
4. Bilanca
5. Račun prihoda i rashoda
6. Bilješke uz financijske izvještaje
7. Dodatni podatci u financijskim izvještajima
8. Kontrole u financijskim izvještajima
9. Adrese područnih ureda Državnog ureda za reviziju u županijskim središtima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)