RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 1.2011
  • Članak:Zaključna knjiženja za 2010.
  • Stranica:192.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

Nakon provjere knjiženja poslovnih događaja koji se odnose na 2010., a prije izrade financijskih izvještaja za 2010., treba provesti zaključna knjiženja. Zaključna knjiženja jednaka su onima za 2009. Ona su izrijekom propisana i od njih se ne smije odstupiti. O provjeri pozicija knjigovodstvenih računa pisano je u prilogu časopisu RRiF br. 12/09. – Poslovanje neprofitnih organizacija. Molimo sve pretplatnike koji nisu dobili prilog, a potreban im je, da se jave našoj pretplati.

1. Uvod
2. Posebni računi za utvrđivanje rezultata
3. Višak/manjak prihoda
4. Primjer utvrđivanja viška/manjka prihoda
5. Doneseni višak/manjak iz prethodnih razdoblja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)