RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Praktikum proračunskog računovodstva

U ovom proračunskom praktikumu knjiže se dvije grupe poslovnih događaja: porezna potraživanja koja su posljedica godišnjeg obračuna plaće za 2010. i nabava dugotrajne nefinancijske imovine na financijski najam. Godišnjem obračunu plaće prilagođen je i način knjiženja potraživanja za preplaćeni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak. Proračunski korisnici uvažavaju posebnosti knjiženja s obzirom na to da neki od njih rade preko riznice.
Od 1. siječnja 2011. djelomično se promijenio način knjiženja nabave dugotrajne nefinancijske imovine na financijski najam. Više se ne rabi račun novčanih sredstava.

1. Godišnji obračun poreza na dohodak od plaća
2. Nabava na financijski najam

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)