RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U RRiF-u br. 12/10. objavili smo I. dio problematike krivotvorenja financijskih izvještaja, tj. iznijeli smo obračunske radnje i posljedice propuštanja određenih radnji koje mogu dovesti do uljepšanog ili pogoršanog stanja, odnosno poslovnog rezultata poduzetnika. Korištenje nedopuštenih obračunskih metoda u uvjetima primjene međunarodnih računovodstvenih standarda iznimno je riskantno s obzirom na golemi prostor kojeg ostavljaju definicije o fer vrijednosti i o slobodi prosudbe u trenutku sastavljanja financijskih izvještaja s obzirom na okolnosti koje mogu upućivati korisnike informacija iz tih izvještaja na drukčije razumijevanje stvarnosti. Optužba za kazneno djelo netočnog prikazivanja imovinskog stanja, financijskog položaja i uspješnosti poduzetnika moguća je i onda kad ne postoji namjera nekome priskrbiti imovinsku korist, no još je veća ako se netko želi poslužiti nedopuštenim radnjama kreativnog računovodstva (čl. 31. Zakona o računovodstvu – Nar. nov., br. 109/07.).

1. Računovodstvene manipulacije sa zalihama
2. Računovodstvene manipulacije s kratkoročnim potraživanjima
3. Računovodstvene manipulacije s financijskim plasmanima
4. Računovodstvene manipulacije s rezerviranjima i obvezama

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)