RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Uvod
2. Kalo, rasip, lom i kvar
3. Plaćanje poreza na dohodak na manjak
4. Ako nije plaćen porez na dohodak, manjak se uključuje u PD
5. Odluke HGK-a i HOK-a ili interni akti društva
6. Višak imovine
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)