RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Zakonski temelj
2. Koja imovina podliježe obračunu amortizacije?
3. Koja imovina ne podliježe obračunu amortizacije?
4. Utvrđivanje vijeka uporabe i amortizacijskih stopa
5. Promjena amortizacijskih stopa – promjena računovodstvene procjene
6. Osnovica za obračun amortizacije
7. Metode i način obračuna amortizacije
8. Početak i prestanak obračuna amortizacije
9. Objavljivanja u financijskim izvještajima u vezi s amortizacijom
10. Amortizacija s motrišta poreza na dobitak
11. Obračun amortizacije za imovinu „kupljenu na leasing“

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)