RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Odlukom Ustavnog suda RH ukinut je dio odredbe čl. 55. Zakona o socijalnoj skrbi. S obzirom na aktualnost i važnost predmetne teme, u nastavku članka tematizira se ova odluka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)