RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Neusklađenost zemljišnoknjižnog i stvarnog stanja nekretnina jedan je od ograničavajućih faktora razvitka suvremenih država. Zemljišne knjige u RH ne prikazuju pravo pravno stanje nekretnina što uvelike koči pravni promet nekretnina. Intencija zakonodavca uvođenjem pojedinačnog ispravnog postupka bila je sređivanje zemljišnoknjižne evidencije u pogledu površine, oblika i pravnih odnosa na nekretninama. Sve više sudova u RH u svojim postupanjima primjenjuje pojedinačni ispravni postupak, međutim, još postoje sudovi koji taj postupak ne provode. Želja vlasnika da dobije sređeno zemljišnoknjižno stanje može se ostvariti provođenjem parničnog postupka – podnošenjem tužbe radi utvrđenja prava vlasništva tzv. formalne tužbe ili provođenjem pojedinačnog ispravnog postupka. Odluka o tome koji će postupak biti pokrenut ovisi o vlasniku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)