RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome je članku analizirano kompleksno uređenje prijma u službu u upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te su razmatrani sporovi koji su se pojavili u dosadašnjoj praksi i ponuđeni su odgovori na njih, uz niz praktičnih napomena koje bi trebale olakšati provedbu postupka prijma u lokalnu službu. Pritom je raščlanjena materija plana prijma u službu, uvjeta za prijam, prednosti pojedinih kategorija kandidata pri prijmu, prijma bez provedbe natječaja, kao i razlike između natječaja i oglasa, raspisivanje natječaja, sastav povjerenstva za provedbu natječaja, selekcijski „filtri” u natječajnom postupku, (ne)potpunost prijave, prilozi prijavi, status kandidata (stranke u postupku), prethodna provjera znanja i sposobnosti, odluka o poništenju natječaja, prvostupanjsko rješenje o prijmu te njegova konačnost i izvršnost, rješenje o rasporedu, razlike između prijma vježbenika i prijma na određeno vrijeme na drugim osnovama, kao i položaj namještenika.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)