RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2010
  • Članak:Naplata potraživanja
  • Stranica:177.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

  • POSLOVANJE PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

U ovom će se praktikumu knjižiti namira potraživanja kartičnom naplatom i ispravak pogrešnog knjiženja iz prethodnih izvještajnih razdoblja. Prema načelima proračunskog računovodstva, kada se prodaja proizvoda i usluga namiruju kartičnom naplatom, prihodi u razredu 6 trebaju se iskazati tek kada su naplaćena potraživanja od kartičara. Postupanje u vezi s ispravkom pogreške nije uređeno računovodstvenim propisima i, s obzirom na to, pogreške se mogu priznati prihodima odnosno rashodima ili samo kao promjena izravno na računima razreda 9.

1. Kartična naplata obveznika obračunavanja PDV-a

2. Ispravak knjiženja u tekućem obračunskom razdoblju rashoda koji su pogrešno knjiženi u jednom od prethodnih obračunskih rashoda

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)