RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2010
  • Članak:Zastarijevanje potraživanja
  • Stranica:164.
  • Autor/i:Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

 Institut zastare, kako u obveznopravnim, tako i u javnopravnim odnosima, prisiljava pravne subjekte da se na vrijeme staraju o ostvarivanju svojih prava odnosno potraživanja kako ne bi ostali bez mogućnosti njihovog prisilnog ostvarenja. Naime, pozitivni zakonski propisi osiguravaju instrumente zaštite i realizacije ovlaštenikovih subjektivnih prava u sudskim i izvansudskim postupcima, ali je pružanje takve zaštite ograničeno određenim rokovima. Stoga je potrebno jasno razlučiti zakonske pretpostavke za zastarijevanje pojedinih vrsta tražbina, kao i znati koje radnje vjerovnik može poduzeti kako bi možebitno spriječio nastupanje zastare i uspješno namirio svoja potraživanja.

1. Uvodno

2. Prisilni karakter odredaba o zastari, mogućnost odricanja od zastare i priznanje zastarjelog duga

3. Namirenje zastarjele tražbine osigurane hipotekom

4. Zastara stvarnih prava

5. Zastara sporednih tražbina

6. Početak zastarijevanja i nastupanje zastare

7. Zastarni rokovi

8. Zastoj i prekid zastare

9. Zaključno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)