RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U sklopu mjera iz Programa gospodarstvenog oporavka, a u svrhu ušteda u mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti, Vlada RH je 29. srpnja 2010. uputila Hrvatskom saboru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju – ZOMO1, na razmatranje i donošenje po hitnom postupku. Hrvatski sabor razmatrat će Prijedlog zakona na svojoj 20. sjednici, koja započinje 22. rujna 2010. pa u trenutku pisanja ovoga članka možemo govoriti samo o prijedlogu izmjena, a o cjelovitom pregledu izmjena ZOMO-a pisat ćemo u sljedećem broju časopisa.

1. Uvodne napomene

2. Izjednačavanje uvjeta za mirovinu s obzirom na spol

3. Novi polazni faktor za određivanje smanjenja prijevremene mirovine

4. Povećanje starosne mirovine za godine rada nakon stečenih uvjeta za starosnu mirovinu

5. Skraćenje rokova za prijave

6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)