RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

S nezadovoljstvom možemo zaključiti kako gospodarska kriza u nas još uvijek traje, što ima za posljedicu znatan gubitak radnih mjesta te dodatno opterećenje proračuna, budući da se mnoštvo radnika pravodobno prijavilo na Hrvatski zavod za zapošljavanje kako bi ostvarilo novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti. Slijedom navedenoga, cilj je ovog članka pokušati razjasniti na temelju kakvog otkaza ugovora o radu radnik ostvaruje pravo na novčanu naknadu pri Zavodu.

1. Temeljne odrednice

2. Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti

3. Prava za vrijeme nezaposlenosti

4. Otkaz ugovora o radu kao temelj za ostvarenje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)