RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Najviše upita dobiva Državni inspektorat iz područja ugostiteljstva i to u prvom redu vezano uz knjigu žalbi. Ugostitelj je obvezan voditi knjigu žalbi suglasno odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge u turizmu dužne su voditi knjigu žalbi sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu. U sadržaju članka pobliže je opisan sadržaj, oblik, pristupačnost korisniku ugostiteljskih i turističkih usluga, te jezik izražavanja prigovora i primjedbi.

1. Tko sve treba voditi knjigu žalbi?

2. Koja su prava putnika ako turistička agencija izmijeni program putovanja?

3. Koja su prava putnika ako turistička agencija ne ispuni, djelomično ispuni ili neuredno ispuni obveze koje se odnose na paket aranžman?

4. Kada organizator putovanja može povećati cijenu putovanja?

5. Koja su prava putnika u slučaju raskida ugovora kad se za putovanje nije prijavio dovoljan broj putnika?

6. Do kada su turistički vodiči dužni izvršiti zamjenu iskaznice?

7. Koje su obveze ugostitelja glede stvari koje su gosti donijeli u ugostiteljski objekt?

8. Koji su uvjeti glede osoblja zaposlenog u ugostiteljskom objektu?

9. Kućni red u ugostiteljskim objektima za smještaj

10. U kojim je ugostiteljskim objektima propisana mogućnost plaćanja kreditnim karticama kao obveza?

11. Dostava hrane, pića i napitaka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)