RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Osim nadzora u području trgovine, ugostiteljstva i zaštite potrošača, gospodarski inspektori Državnog inspektorata nadziru primjenu zakona i propisa kojima se uređuje obavljanje obrta i usluga, označavanje proizvoda, ispravnosti mjerila, autorska prava i prava korištenja žiga, kao i nadzor u drugim gospodarskim djelatnostima, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog tijela državne uprave. U ovom članku navodimo odgovore na neka od pitanja koja gospodarski subjekti, ali i potrošači najčešće postavljaju gospodarskim inspektorima Državnog inspektorata, a koja se odnose na obavljanje djelatnosti u navedenim područjima gospodarstva. Podsjećamo čitatelje da smo u časopisu RRiF br. 8/10. u rubrici TRŽIŠTE I PROPISI objavili odgovore na pitanja iz područja poslovanja trgovaca, a u RRiF-u br. 9/10. na pitanja iz područja zaštite potrošača.

1. Može li i na koji način fizička osoba registrirati obrt ako ne ispunjava uvjete stručne spreme za obavljanje obrta?

2. Može li strani državljanin u RH otvoriti obrt?

3. Može li osoba u radnom odnosu ili umirovljenik obavljati obrt?

4. Može li fizička osoba registrirati više obrta?

5. Koji se obrti mogu obavljati u stambenom prostoru?

6. Koji se obrti mogu obavljati sezonski i na koje vrijeme?

7. Tko sve može pomagati obrtniku u obavljanju obrta bez zasnivanja radnog odnosa?

8. U kojem radnom vremenu mogu raditi obrti?

9. Kako je propisana zabrana prodaje duhanskih proizvoda maloljetnicima, smije li trgovac u cilju utvrđivanja maloljetništva kupca istog tražiti osobne dokumente?

10. Smiju li se duhanski proizvodi izlagati na prodajnom prostoru?

11. Je li dopuštena prodaja duhanskih proizvoda putem automata?

12. Mora li poslodavac osigurati zaposlenim radnicima prostoriju za pušenje ?

13. U kojem se roku u Knjigu evidencije o utrošku brašna mora upisati zaduženje i razduženje brašna koje se koristi u pekarskoj proizvodnji?

14. Je li ispravno naplaćivati cijenu odvoza kućnog smeća po broju članova domaćinstva?

15. Smije li isporučitelj opskrbe pitkom vodom zaračunavati svotu za održavanje vodomjera?

16. Komunalno poduzeće poslalo je opomenu za dug iz 2008. koji se odnosi na isporuku vode, uz prijetnju obustave isporuke vode ako se dug ne podmiri. Korisnik ne zna kako je dug nastao jer je podmirio sve račune. Koja su prava potrošača?

17. U kojem se roku vage za mjerenje robe u prodavaonici moraju ovjeravati?

18. Smije li se u poslovnom prostoru (npr. ugostiteljskom objektu, trgovini, frizerskom salonu i sl.) putem CD uređaja slušati nasnimljeni CD?

19. Koje minimalne podatke sadržava obavijest o proizvodu?

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)