RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Nerijetko fizičke osobe uz radni odnos obavljaju neku samostalnu djelatnost kao drugu djelatnost. Na temelju obavljanja druge samostalne djelatnosti vode se poslovne knjige, a oporezivanje se obavlja porezom na dohodak ili porezom na dobitak, i to onako kako bi se oporezivanje obavljalo da fizička osoba samostalnu djelatnost obavlja kao svoje jedino i glavno zanimanje. Porezna pravila obvezujuća za obavljanje samostalne djelatnosti kada se obavlja kao jedino i glavno zanimanje u pravilu su jednaka i kada se obavljaju uz radni odnos, i to neovisno o tome kojim se porezom (dohodak ili dobitak) obavlja oporezivanje. No ipak postoje neke iznimke koje se većim dijelom odnose na obračun doprinosa, a o tome pišemo u nastavku.

1. Uvodne pripomene

2. Obračun doprinosa kada se samostalna djelatnost obavlja uz radni odnos

3. Obračun doprinosa pri isplati poduzetničke plaće koju isplaćuje fizička osoba koja samostalnu djelatnost obavlja uz radni odnos

4. Isplate neoporezivih nagrada i potpora kada fizička osoba uz radni odnos obavlja samostalnu djelatnost

5. Privremena obustava obrta i radni odnos

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)