RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma utvrđena je obveza sastavljanja internih akata u vezi s njegovim provođenjem. S obzirom na to da određene grupe obveznika provođenja toga zakona imaju zajedničke polazišne osnove, njihovi akti mogu biti sličnog sadržaja. U RRiF-u br. 4/10. već je objavljen interni akt za računovođe, revizore i porezne savjetnike. U ovom se broju objavljuje ogledni primjerak internog pravilnika za neke ostale djelatnosti. Djelatnosti obuhvaćene ovom pravilnikom navedene su u uvodnom dijelu članka.

1. Uvod

2. Predložak pravilnika o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)