RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Najopsežniji dio projektne dokumentacije koja se mora ispuniti za prijavu projekata na neki od natječaja za bespovratna sredstva u programu IPA, a i za druge natječaje, primjerice programe zajednice, svakako je projektna aplikacija. U obrascu aplikacije vrlo se detaljno pojašnjava i dokazuje kvaliteta projektne ideje. U istom obrascu potrebno je izraditi i kraću verziju ideje, tzv. koncept projekta, a daju se i osnovni podatci o prijavitelju i projektnim partnerima, ako oni postoje. U ovom se članku pojašnjava obrazac projektne aplikacije odnosno sva ključna poglavlja koja se moraju popuniti da bi se projektni prijedlog predao na natječaj.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)