RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

Dana 24. kolovoza u Londonu održan je sastanak Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) na kojem se raspravljalo o:
- amortiziranim troškovima nabave (projekt zamjene MRS-a 39 – Financijski instrumenti),
- računovodstvu instrumenata zaštite od rizika i
- porezu na dobitak.
U ovom prikazu predočena je problematika financijskih instrumenata.

1. Amortizirani troškovi nabave i umanjenje vrijednosti

2. Računovodstvo instrumenata zaštite od rizika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)