RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom je članku prikazan koncept stalne poslovne jedinice prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te način oporezivanja dobitka kojeg ostvari stalna poslovna jedinica u državi izvora. Jednako je tako riječ o načinu oporezivanja u državi rezidentnosti poslovnog subjekta čiji je stalna poslovna jedinica dio.

1. Uvod

2. Dobitak od poslovanja

3. Pojam „stalna poslovna jedinica“

4. Koncept stalne poslovne jedinice u RH

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)