RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Mogućnost priznavanja pretporeza očito je još uvijek aktualno pitanje i nakon dvanaest godina primjene sustava PDV-a. Može se sa sigurnošću reći da je za obveznike PDV-a porez u osnovi „neutralan“, pritom treba zadovoljiti niz poreznih pravila koje treba ispravno tumačiti pa tek potom primijeniti. U tome nam pomažu, ali istodobno stvaraju i problem, različita tumačenja s kojima se susrećemo u praksi, kao i službena stajališta te presude Upravnog suda. Tako nas je nedavno zbog nedorečenosti nekih temeljnih pravila za priznavanje pretporeza ili pogrešnog razumijevanja iznenadila presuda Upravnog suda RH od 16. prosinca 2009. u vezi s određivanjem obračunskog razdoblja u kojemu porezni obveznik može priznati pretporez. O čemu je riječ i u čemu je, prema našem mišljenju, Upravni sud RH pogrešno presudio, može se pročitati u nastavku članka.

1. Zakonski okvir kojim su utvrđena temeljna pravila za priznavanje pretporeza

2. Kontroverze koje proizlaze iz presude upravnog suda u vezi s razdobljem priznavanja pretporeza

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)