RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Radnici koji su zaposleni u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima strane države, u međunarodnoj organizaciji ili predstavništvu ili organizaciji koja na teritoriju RH ima diplomatski imunitet, sami su obvezni obračunavati i uplaćivati porez na dohodak i prirez iz plaće i o tome izvješćivati Poreznu upravu na propisanim izvješćima (obrasci ID, IP i IPP). Doprinose iz plaće i na plaću obvezan je obračunati i uplatiti poslodavac odnosno predstavništvo kod kojeg su zaposleni. Kako to treba učiniti, pišemo u ovom članku.

1. Zakonske odredbe koje uređuju plaćanje doprinosa i poreza na dohodak i doprinosa

2. Način i rokovi obračuna i uplate doprinosa

3. Izvješća koja obvezno ispostavlja predstavništvo

4. Obračun poreza na dohodak – obveza radnika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)