RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Neprofitne organizacije koje vode dvostavno knjigovodstvo moraju za razdoblje siječanj – rujan 2010. sastaviti i FINA-i dostaviti obrazac S-PR-RAS. Među te se organizacije ubrajaju i sve neprofitne organizacije osnovane od početka 2010. bez obzira na njihovu veličinu. Obrazac S-PR-RAS sastavlja se i dostavlja do 20. listopada 2010. FINA-i. Temelj za popunjavanje obrasca jesu podatci iskazani na knjigovodstvenim računima. S obzirom na to da ni u računovodstvu, ni u popunjavanju obrasca nije došlo do promjena, ovim člankom upućujemo samo na neke situacije.

1. Uvod

2. Obrazac S-PR-RAS

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)