RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U sustavu proračunskog računovodstva kao jedno je od obračunskih razdoblja propisano i razdoblje siječanj – rujan. Stoga se za razdoblje siječanj – rujan 2010. sastavljaju i prezentiraju financijski izvještaji. Postupak i rokovi sastavljanja i prezentiranja financijskih izvještaja nisu promijenjeni ove godine u odnosu na 2009. U članku se, osim nekih napomena uz sastavljanje financijskih izvještaja, upućuje i na rješenje nekih pitanja u vezi s Registrom korisnika proračuna za 2011.

1. Obveza, način i rokovi predaje devetomjesečnih financijskih izvještaja

2. Dodatni podatci u PR-RAS-u i S-PR-RAS-u

3. Podatci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2011. i način stjecanja statusa proračunskog korisnika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)