RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prema programu statističkih aktivnosti RH (Nar. nov., br. 65/08.) za razdoblje 2008. – 2012. i Godišnjem provedbenom planu, statistička izvješća poduzetnika za devetomjesečno razdoblje dostavljaju se na već poznatom obrascu TSI-POD. U članku su dana pojašnjenja vezana za ispunjavanje pozicija AOP tog obrasca, a uz to su za svaku poziciju izvještaja definirani računi RRiF-ovog računskog plana za poduzetnike (XIII. dopunjeno izdanje) koji se uključuju u pojedinu poziciju.

1. Obveznici predaje obrasca TSI-POD

2. Upute i pojašnjenja za ispunjavanje obrasca tsi-pod

3. Način i rok predaje obrasca TSI-POD

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)