RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Svakodnevno se povećava broj trgovačkih društava nad čijom je imovinom otvoren stečaj te se s pravom postavlja pitanje može li se s tim društvima poslovati. Otvaranje stečaja za trgovačko društvo znači započinjanje procesa prodaje njegove imovine kako bi se namirili dosadašnji vjerovnici (stečajni vjerovnici), ali i novi (vjerovnici stečajne mase). Prodaja imovine društva predstavlja dobru priliku za investitore koji mogu povoljno doći do vrijedne imovine. No dobar stečajni plan koji prihvaćaju stečajni vjerovnici može za društvo u stečaju značiti novu priliku za nastavak poslovanja. O specifičnostima poslovanja s društvom u stečaju pročitajte u nastavku.

1. Uvod

2. Trgovačko društvo u stečaju

3. Prijava tražbina u stečajnom postupku

4. Naplata tražbina od društva u stečaju

5. Kupnja imovine društva u stečaju

6. Vlasnički udio u društvu u stečaju

7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)