RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U razdobljima kada dođe do značajnijih promjena vrijednosti imovine kojom tvrtke posluju, računovodstveni standardi (HSFI i MSFI) zahtijevaju ili omogućuju primjenu različitih modela revalorizacije imovine na fer vrijednost. Revalorizacija imovine na fer vrijednost za neke je vrste financijske imovine, na primjer, obvezujuća, a za neke vrste imovine (kao što je dugotrajna materijalna imovina) predstavlja dopušteni postupak koji tvrtke mogu i ne moraju poduzeti. Osim toga, modeli revalorizacije i naknadnih priznavanja realiziranih revalorizacijskih dobitaka ili gubitaka nisu isti za sve vrste imovine. Budući da model revalorizacije dugotrajne materijalne imovine izaziva najviše problema i kontroverzi, predmet je analize u nastavku članka.

1. Uvod

2. Definiranje problema

3. Rezultati poslovanja i bilanca na kraju godine bez primjene revalorizacije imovine

4. Početna bilanca nakon revalorizacije imovine, rezultati poslovanja i bilanca na kraju godine s primjenom modela revalorizacije dugotrajne materijalne imovine

5. Utvrđivanje razlika u stavkama između financijskih izvještaja u kojima nije provedena revalorizacija imovine i izvještaja u kojima je provedena revalorizacija imovine

6. Nužni ispravci najbitnijih pokazatelja uspješnosti kako bi se postigla usporedivost mjera

7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)