RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku autor kritički razlaže odluku Ustavnog suda RH broj: U-I-2771/2008 od 17. ožujka 2010. god kojom je ukinut čl. 20. st. 1. Zakona o obrtu, a kojim je na sporan i nejasan način bila uređena odgovornost obrtnika za obveze nastale u poslovanju obrta.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)