RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Nakon nepunih 6 mjeseci primjene novog Zakona o radu pristupilo se postupku njegovih prvih izmjena i to poglavito u dijelovima koji se odnese na produženu primjenu pravnih pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima ali i u pitanjima otkaza ugovora o radu. Osim toga, neposredno prije upućivanja prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o radu u saborsku proceduru, nadležni ministar donesao je i jedan od provedbenih propisa Zakona o radu - Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima - koji je stupio na snagu 1. lipnja 2010. U ovom se članku daje kratak pregled odredbi navedenih akata.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)