RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 6.2010
  • Članak:Državni ured za reviziju
  • Stranica:163.
  • Autor/i:Mr. sc. Nediljka ROGOŠIĆ

Sažetak:

S obzirom na to da se želi informirati javnost što i kako bi Državni ured za reviziju trebao raditi te na koji bi način trebao informirati javnost o svome radu, ovim se člankom žele dati odgovori na neka pitanja koja se u javnosti često postavljaju.

1. Uvod

2. Koja je uloga i svrha državne revizije u svijetu i u RH?

3. Na koji se način i prema kojim standardima obavlja državna revizija u svijetu? Što standardi određuju i zašto su oni bitni?

4. Koja etička načela moraju državni revizori poštovati u svom radu?

5. Zašto je bitno da se državni revizori pridržavaju vlastitih etičkih načela?

6. Koje su ključne osobine i vještine državnih revizora potrebne za uspješnost državne revizije?

7. Koje vrste revizija obavlja Državni ured za reviziju?

8. Koje pravne osobe mogu biti subjekti revizije?

9. Na koji se način određuju subjekti revizije?

10. Mora li Državni ured za reviziju postupiti prema zahtjevima fizičkih i pravnih osoba, u kojima se traži obavljanje državne revizije?

11. Na koji se način određuju kriteriji i ciljevi revizije?

12. Što je revizijski ciklus te koje su glavne aktivnosti koje ga čine?

13. Što se događa nakon što je revizija završena?

14. Zašto je bitno izraziti mišljenje o financijskim izvještajima i dati ocjenu o poslovanju subjekta revizije?

15. Koje su obveze subjekta revizije vezane za nalaze navedene u izvješću o obavljenoj reviziji?

16. Koje mjere poduzima Državni ured za reviziju ako se tijekom revizije utvrde nepravilnosti?

17. Uspoređuje li Državni ured za reviziju svoj rad s radom državnih revizija drugih zemalja i prati li razvoj profesije državne revizije u svijetu?

18. Postignuća Državnog ureda za reviziju u petnaestogodišnjem razdoblju?

19. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)