RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 1. siječnja 2010. primjenjuje se novi Zakon o radu (Nar. nov., br. 149/09.) kojim je utvrđena obveza poslodavca da u slučaju prekida ugovora o radu radniku koji nije iskoristio godišnji odmor u cijelosti treba isplatiti nadoknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Na koji način treba utvrditi tu nadoknadu te kakav je porezni položaj ove isplate u smislu propisa o porezu na dohodak i porezu na dobitak, pročitajte u nastavku.

1. Uvodne pripomene

2. Utvrđivanje i porezni položaj isplate nadoknade za neiskorišteni godišnji odmor

3. Računovodstveni položaj nadoknada za neiskorišteni godišnji odmor

4. Porezni položaj nadoknada za neiskorišteni godišnji odmor s motrišta poreza na dobitak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)