RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Praktikum neprofitnog računovodstva

U skladu s odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija članarina predstavlja prihod ostvaren od obveznih kontinuiranih uplata članova neprofitnih organizacija.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)