RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Praktikum neprofitnog računovodstva

U skladu s odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija članarina predstavlja prihod ostvaren od obveznih kontinuiranih uplata članova neprofitnih organizacija.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)