RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prema zahtjevima HSFI 7 odnosno MRS-a 40 pri naknadnom vrednovanju ulaganja u nekretnine poduzetnici mogu odabrati primjenu modela fer vrijednosti ili modela troška. Ako se nakon toga prvobitno odabrani model zamjenjuje drugim modelom, riječ je o promjeni računovodstvene politike koja se provodi u skladu sa zahtjevima HSFI 3 odnosno MRS-a 8. Budući da se kao prihvatljivo rješenje prema zahtjevima računovodstvenih standarda uobičajeno ne prihvaća zamjena modela fer vrijednosti modelom troška, u praksi je češći slučaj zamjene modela troška modelom fer vrijednosti.

1. Definiranje ulaganja u nekretnine

2. Definiranje računovodstvenih politika

3. Računovodstvene politike kod naknadnog vrednovanja ulaganja u nekretnine

4. Promjene računovodstvenih politika

5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)