RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Društvo s ograničenom odgovornošću može otkupljivati poslovne udjele od svojih članova društva čime se smanjuje njihov broj, a prava i obveze iz otkupljenih poslovnih udjela miruju. Zakon o trgovačkim društvima nije zabranio da se vlastiti poslovni udjeli otkupljuju od članova društva ako dalje ne žele biti članovi društva ili iz nekih drugih razloga. Na ovaj način dolazi do promjene u vlasničkoj strukturi kapitala društva. Način računovodstvenog praćenja otkupljenih vlastitih udjela ovisi o tome koje računovodstvene standarde društvo primjenjuje. Više o ovoj problematici u nastavku članka.

1. Pristup

2. Stjecanje vlastitog poslovnog udjela u d.o.o.-u

3. Otkup vlastitih poslovnih udjela u slučaju statusnih promjena

4. Računovodstveno praćenje otkupa vlastitih poslovnih udjela

5. Prodaja otkupljenih vlastitih poslovnih udjela

6. Zaključak

6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)