RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Za ocjenu usklađenosti koncentracija na području EU nadležna Komisija, na nacionalnom nivou, a temeljem Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, ta je ovlast dodijeljena Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja. Postupovne odredbe koje se primjenjuju na ocjenu dopuštenosti koncentracija definirane su Uredbom 802/2004 te Uredbom 139/2004. Te su odredbe većim dijelom unesene u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske. Način ocjene koncentracija na nacionalnom nivou pretežno je usklađen s postupkom ocjene koncentracija s dimenzijom Zajednice. Postupak ocjene takvih koncentracija značajno utječe na postupak ocjene koncentracija na nacionalnom nivou. Novim Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja iz 2009. uvodi se u hrvatsko zakonodavstvo i mogućnost vođenja skraćenog postupka ocjene koncentracija u potpunosti usklađenog s takvim postupkom na nivou Europske unije, kao i mogućnost prijave koncentracije putem kratkog obrasca prijave koncentracije.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)