RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Mogućnost dopunskog pravorijeka predviđena je odredbama članka Zakona o arbitraži. Analizim tih odredaba i njezinom usporedbom s izabranim inozemnim arbitražnim propisima koji uređuju tu materiju, nameće se zaključak da su hrvatske odredbe nepotpune i nedorečene, pa da ih treba izmijeniti ili dopuniti. Takve vrste intervencije arbitražnog suda objektivno bi trebale biti manje učestale u nacionalnim arbitražnim pravima koja utvrđuju kontrolu nacrta pravorijeka, kao što to utvrđuju Zagrebačka pravila. O sadržaju takvih zakonodavnih eventualnih intervencija bilo je riječi pri analizi svake od navedenih odluka arbitražnog suda kojima intervenira u prethodno doneseni pravorijek.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)