RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Sredinom ožujka 2010., Ustavni sud je donio Odluku kojom se razmatra sama ustavnost našeg mirovinskog sustava. Ta Odluka, prema mišljenju autorice, spada u povijesne odluke hrvatskog ustavnog sudovanja te će zasigurno pridonijeti njegovoj djelotvornosti, budući da svojim pristupom predmetnoj ustavnosudskoj zadaći te načinom oblikovanja ustavnosudske ocjene suglasnosti osporenih odredaba Zakona o mirovnskom osiguranju s Ustavom RH nadilazi uobičajene okvire ustavnosudskog postupka apstraktne (nadzorne) kontrole pravnih normi. Donošenje odluke je bilo zahtjevno utoliko što Ustav niti jednom odredbom ne spominje mirovinsko osiguranje, niti među ustavnim pravima jamči pravo na mirovinu. Naime, Ustavni sud je po prvi puta ocjenjivao ustavnost mirovinskog sustava u nas i to onog njegovog dijela koji se temelji na generacijskog solidarnosti, polazeći od temeljnih načela Ustava RH kao što su socijalna pravda i vladavina prava.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)