RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novi Zakon o općem upravnom postupku, koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine, unio je neke nove institute. Među najvažnijim je novinama jest institut upravnog ugovora. Na odgovarajući način, Zakon o općem upravnom postupku, primjenjuje se na sklapanje upravnih ugovora, kao i na svako drugo postupanje javnopravnih tijela iz područja upravnog prava, koje ima neposredan učinak na prava, obveze ili pravne interese stranaka, ako zakonom nije drukčije propisano. Treba istaknuti da svaki ugovor koji sklapa javnopravno tijelo ujedno nije i upravni ugovor. Upravni ugovor se može sklopiti samo ako je sklapanje takvog ugovora propisana zakonom.Tipični primjer ugovora koji nije upravni ugovor je ugovor o raspolaganju nekretninama, u kojima je javnopravno tijelo jedna od ugovornih strana. Upravni ugovor može biti sklopljen samo radi provedbe rješenja (upravnog akta) kojim je riješena upravna stvar. Pritom se upravnim ugovorom uređuje izvršenje prava i obveza utvrđenih rješenjem.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)